Mianem „zapomnianej wojny” określa się konflikt polsko-ukraiński trwający w latach 1918-1919. Zaciera się również w pamięci fakt, że był on pierwszą wojną a zarazem sprawdzeniem sił odradzającego się państwa polskiego. Aktualnie z całej wojny wspominamy praktycznie tylko walki o Lwów. Pamiętając o bohaterskiej postawie Orląt Lwowskich warto podkreślić, że cały konflikt miał znacznie szerszy wymiar czasowy i terytorialny. Walki objęły również obszary współczesnego województwa podkarpackiego. Prezentowana strona ma za zadanie upamiętnić i poszerzyć wiedzę o wspomnianych wydarzeniach oraz o ludziach, którzy odegrali w nich ważną rolę.